ระบบประหยัดพลังงาน

 

VSD for HVAC

 

ปรับปรุงประสิทธภาพของ chiller ด้วย VSD

 

VSD ช่วยประหยัดพลังงานได้ 20 – 40% ด้วยวิธีควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้าของปั้มตาม Load Demand

 

ประโยชน์จากการเลือกใช้งาน VSD

 

 การประหยัดพลังงานส่วนใหญ่จะมาจากการควบคุมตัวแปรเฉพาะของพัดลมและปั้ม

 การใช้เทคโนโลยีเดิมๆ ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จะมีผลกระทบกับระบบในระยะยาว

 ยืดอายุการใช้งานมอเตอร์โดยการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่มอเตอร์เริ่มทำงาน

 สามารถใช้ได้งานกับมอเตอร์เหนี่ยวนำทั่วไป ใช้งานง่ายและค่าบำรุงดูแลรักษาต่ำ

 สามารถควบคุมมอเตอร์ได้มากกว่า 1 มอเตอร์ (ด้วยความเร็วเดียวกัน)

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จํากัด

54/7 หมู่.1 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 8313โทร. +66(0)-76-367146, +66(0)76-521674 โทรสาร. +66(0)-76-367147

Copyright © 2009. Energy Co., Ltd. All Right Reserved. เว็บไซต์: www.energy.co.th อีเมลล์: info@energy.co.th

Software development and Web design by Blue D.Zine