ระบบประหยัดพลังงาน

 

PM256

 

หน่วยความจำภายใน บันทึกข้อมูลได้ 30 วัน และแสดงผลข้อมูลด้วยตัวเลข 2 หลัก

 

PowerPro Model PM256 วัดค่าไฟฟ้าที่จำเป็นทั้ง 3 เฟส เช่นค่า voltage, current, frequency, power factor and harmornics distortion เป็นต้น

 

สามารถเก็บข้อมูลทั่วไปและข้อมูลความผิดพลาดของระบบ โดยข้อมูลความผิดพลาดของระบบจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำถาวรขนาด 256 kB ตามเวลาปัจจุบัน

 

การแสดงผลทั้งหมดใช้ Single LED’s and ”7 segment”  จอแสดงผล LED 3 บรรทัด ช่วยให้อ่านค่าได้อย่างถูกต้องและเพิ่มมุมมอง

 

สามารถกดปุ่มผสมเพื่อเข้าสู่เมนูพิเศษสำหรับ การอ่าน ควบคุม การตั้งค่าและดูข้อมูลความผิดพลาด

 

มีระบบ Password protection เพื่อป้องกันการตั้งค่าต่างๆ จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุณาต

 

รองรับการติดต่อจากด้วย Hi-speed RS485 ModBus communication

 

ตัวมิเตอร์ใช้วัสดุ UL94V-0/V-2 เป็นวัสดุทนไฟและความร้อน ขนาด 96x96 Din rail

 

แผงด้านควบคุมด้านหน้าใช้วัสดุป้องกันมาตราฐาน IP55 และสามารถอัพเกรดเพิ่มเป็น IP64 ได้

 

การตั้งค่า และการติดตั้งมิเตอร์สามารถทำได้โดยไม่ต้องถอดตัวมิเตอร์ สามารถนำสายมาเข้าที่ตัว terminal แล้วเสียบเข้าที่ตัวมิเตอร์ได้เลย

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จํากัด

54/7 หมู่.1 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 8313โทร. +66(0)-76-367146, +66(0)76-521674 โทรสาร. +66(0)-76-367147

Copyright © 2009. Energy Co., Ltd. All Right Reserved. เว็บไซต์: www.energy.co.th อีเมลล์: info@energy.co.th

Software development and Web design by Blue D.Zine