การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า

 

 

2.1 kW/ton คืออะไร

 

kW/ton คือพลังงานไฟฟ้าที่ทั้งระบบใช้ในการทำความเย็น 1 ตันต่อ 1 ชั่วโมง

 

( ความเย็น 1 ตัน = 12,000 Btu)

 

 kW/ton คืออะไร

 

 

 

 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ kW/ton

 

 

kW/ton of split-type A/C is ~ 1.4

kW/ton of package A/C is ~ 1.2

kW/ton of water chiller A/C is ~ 1.0

If we can improve kW/ton from 1.0 to 0.9, we will save money 10% in every ton cooling.

 

 kW มาจาก ?

 

 

 kW คือพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในระบบทำความเย็น

 

  =   kW Chillers + kW Chilled water pumps  + kW Condenser water pumps + kW Cooling towers

 

 Ton มาจาก ?

 

 

 Ton คือผลผลิตความเย็นทั้งหมดจากระบบทำความเย็น

 

  = (Tch return – Tch supply)x Flow /24 when

  T ch return is chiller water return temperature (F)

  T ch supply is chiller water supply temperature (F)

  Flow is chiller water flow rate (USGPM)

 

ธรรมชาติของ kW/ton

 

 

 

2.2 Variable Speed Drive

 

 

 

 กฎของ Affinity 

 

 

 

 ทำไม VSD ถึงสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ ?

 

 

ตัวอย่าง: Traditional condenser pump plant

 

 

 

New condenser pump with VSD

 

 

 

 ประหยัดพลังานด้วย VSD

 

 

 

2.3 วิธการปรับปรุง kW/ton

 

มี 2 วิธีที่จะลดค่า kW/ton

 

  1. เพิ่มปริมาณตันของความเย็น หรือ ...

  2. ลด kW ที่ใช้ในระบบ

 

1. เพิ่มปริมาณ Ton

 

 

การเพิ่มปริมาณตันของความเย็นนั้นมีข้อจำกัด

 

 ระบบส่วนใหญ่มีกำลังการผลิตเต็มแล้ว

 กำลังการผลิตขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องจักร

Chiller มีระบบควบคุมภายในที่จะปรับกำลังการผลิตแบบอัตโนมัติ เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ Chiller ทำงานเกินกำลังการผลิต

 มีวิธีการที่เป็นไปได้ โดยการเพิ่ม Flow เพื่อเพิ่มปริมาณตัน โดยที่ไม่ต้องเดินเครื่อง Chiller อย่างเต็มกำลัง แต่คุณต้องรู้วิธีการ

 

 

 ตัวอย่าง: Increase cooling capacity by vary   primary flow

 

 

 

2. ลด kW by CPEM

 

 

 

 เปรียบเทียบ kW/ton 

 

 

 

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จํากัด

54/7 หมู่.1 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 8313โทร. +66(0)-76-367146, +66(0)76-521674 โทรสาร. +66(0)-76-367147

Copyright © 2009. Energy Co., Ltd. All Right Reserved. เว็บไซต์: www.energy.co.th อีเมลล์: info@energy.co.th

Software development and Web design by Blue D.Zine