ระบบประหยัดพลังงาน

 

Chiller Plant Energy Manager (CPEM)

 

ทุกวันนี้ การใช้พลังงานของปั้มและหอระบายความร้อน มีมากขึ้นกว่าในอดีตเพราะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของ Chiller

เทคโนโลยี VSD (Variable speed drive) สามารถช่วยประหยัดการใช้พลังงานของปั้มและหอระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี

 

CPEM จะควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติในการจัดการพลังานของโรงงานทั้งหมด ไม่เฉพาะแต่ Chiller แต่รวมถึงปั้มและหอระบายความร้อนด้วย

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จํากัด

54/7 หมู่.1 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 8313โทร. +66(0)-76-367146, +66(0)76-521674 โทรสาร. +66(0)-76-367147

Copyright © 2009. Energy Co., Ltd. All Right Reserved. เว็บไซต์: www.energy.co.th อีเมลล์: info@energy.co.th

Software development and Web design by Blue D.Zine