ระบบทำความเย็นชีวมวล

“ผลิตความเย็นจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร”

 

ทำไมต้องทิ้งวัสดุเหลือทิ้งจากจากการเกษตร, ใช้มันเป็นเชื้อเพลิงและทำระบบแอร์ฟรี ระบบทำความเย็นชีวมวลของเราใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 30% ของระบบปรับอากาศธรรมดา สามารถทำความเย็นได้ตั้งแต่ 120,000 – 1,200,000 BTUH

 

 

 เปรียบเทียบคุณสมบัติ

 

ระบบทำความเย็นชีวมวล

 

ระบบทำความเย็นแบบใช้ไฟ้ฟ้า, เครื่องทำความเย็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ยิ่งมีเชื้อเพลิงหลายชนิด ยิ่งช่วยลดค่าไฟฟ้า

“ใช้ไฟฟ้าสูงและค่าใช้จ่ายในการทำความเย็นสูง”

 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ใช้น้ำและลิเธียมโบรไมด์ที่ไม่ก่อให้เกิดสาร CFCs (ไม่มีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ)

“ก่อให้เกิดสาร CFCs ทำสายชั้นบรรยากาศของโลก”

 ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย จึงช่วยหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซ CO2 ที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้า

“ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO2

มีการเคลื่อนไหวน้อย กระบวนการทำงานจึงเงียบและสั่นสะเทือนน้อย

“มีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน”

 

 ตัวอย่างเชื้อเพลิง

 

 

เปลือกมะพร้าว

 

 

แกลบ

 

 

เศษไม้

 

 

ทลายปาล์ม

 

 

เปลือกปาล์ม

 

 

ซังข้าวโพด

 

ระบบของเราสามารถใช้งานหลากหลายประเภทชีวมวลเช่นเปลือกมะพร้าว, เศษไม้หรือทลายผลไม้

 

 ไดอะแกรมระบบ

 

 

 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการทำความเย็น

 

ระบบทำความเย็นทั่วไป

 

ระบบทำความเย็นชีวมวล

 

 

ระบบทำความเย็นชีวมวลใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 30% ของระบบทำความเย็นทั่วไป ระบบต้องการการควบคุมและการบำรุงดูแลรักษามากกว่า แต่ทั้งนี้ในระยะยาวระบบทำความเย็นแบบชีวมวลช่วยให้ค่าใช้จ่าย /kWh ถูกกว่า

 

 

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จํากัด

54/7 หมู่.1 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 8313โทร. +66(0)-76-367146, +66(0)76-521674 โทรสาร. +66(0)-76-367147

Copyright © 2009. Energy Co., Ltd. All Right Reserved. เว็บไซต์: www.energy.co.th อีเมลล์: info@energy.co.th

Software development and Web design by Blue D.Zine