เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จํากัด

 

 

ก่อตั้งเมื่อปี   

 

 

2541

 

โดยการร่วมทุนระหว่าง

 

 

ผู้ถือหุ้นไทย 60% , ผู้ถือหุ้นเดนมาร์ก (Orbital A/S) 40%

 

 

ธุรกิจหลัก

 

เราเป็นผู้ผลิต พัฒนาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

 

สำหรับระบบประหยัดพลังงาน, EMS เป็นผู้เชี่ยวชาญในพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ ทั้งในอาคารและโรงงาน

 

สำหรับพลังงานทดแทน, EMS ได้รับการสนับสนุนจาก Orbital ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ควบคุมกังหันลมมานานกว่า 20 ปีที่

 

ผลิตภัณฑ์:

 

Building automation system (BAS)

Chiller plant energy optimization (CPEM)

Lighting control and Movement sensor

Motor control by Variable speed drive (VSD)

SCADA

Peak demand controller

Wind turbine controller and wind sensor

Wind farm

Biomass boiler

Biomass chiller

Absorption chiller

 

บริการของเรา

 

บริการตรวจเช็คระบบนอกสถานที่

ที่ปรึกษาการทำโครงการ

ส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

บริการครบวงจร (จำหน่ายอุปกรณ์, เดินสาย, ติดตั้งระบบ)

บริการซ่อมบำรุงระบบ

 

 

มาตราฐาน

 

 

CE   for product design

ISO9000 for PCB production

TQS (Thai quality software standard) for programming

 

 

ที่ตั้ง

 

สำนักขาย

40/857 ซ.นวมินทร์ 109 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230               

โทร. +66(0)2-519-2753-4 โทรสาร. +66(0)2-519-2750

 

สำนักงานใหญ่

54/7 หมู่.1 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130

โทร. +66(0)76-367146 โทรสาร. +66(0)76-367147

 

 

หน่วยงานสนับสนุน

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Danida)

ซอฟต์แวร์พาร์ค ประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหน่งชาติ (NECTEC)

กองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรม (ภายใต้รัฐบาลเดนมาร์ก)

 

 

ตัวอย่างโครงการ

 

 

มากกว่า 300 โครงการทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จํากัด

54/7 หมู่.1 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 8313โทร. +66(0)-76-367146, +66(0)76-521674 โทรสาร. +66(0)-76-367147

Copyright © 2009. Energy Co., Ltd. All Right Reserved. เว็บไซต์: www.energy.co.th อีเมลล์: info@energy.co.th

Software development and Web design by Blue D.Zine